iBiz Solutions

Skapar förvaltningsbar systemintegration

Att skapa förvaltningsbar systemintegration – som möjliggör innovation. Det uttrycker på ett bra sätt vad vi drivs av, hur vi tänker och löser våra kunders affärs-, kommunikations- och informationsutmaningar, the iBiz way.

Jobba hos oss

Ta din plats bland de bästa

Ett jobb kan vara fantastiskt, det kan vara spännande, utvecklande, utmanande och krävande,  men det ger också så mycket tillbaka.

Det talas mycket om ”Work/life balance. Hos iBiz Solutions talar vi hellre om ”Work/life integration”

Förändringsbar- och förvaltningsbar systemintegration

iBiz Solutions är den ledande aktören inom systemintegration i Norden. Vi tar oss an utmaningar inom IT-arkitektur och integration för stora företag och organisationer i norra Europa.

Jobba hos oss

Din spännande resa börjar här. Hos oss får du tillgång till vårt kunskapskapital, våra verktygslådor och kan utveckla dig själv i en kreativ miljö.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration, och hjälper dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro. Kontakta oss gärna för rådgivning.