Digitalisering kräver engagerad verksamhet

“Verksamheten måste redan från början komma med i kravställningen. Att enkelt och klart formulera vad verksamheten vill uppnå och för det krävs en kompetent beställarfunktion i företaget.

Vår Försäljningschef Jan-Erik Johansson har blivit intervjuad av IT-kanalen.se där han delar med sig av insikter för att framgångsrikt digitalisera sin verksamhet.

Ta del av artikeln här och hör av dig till Jan-Erik om du vill diskutera er digitala framfart!

Dela: