Vikten av en integrationsstrategi

Att utveckla nya integrationer och lösningar är förstås alltid spännande och ofta tenderar nya behov att alltid vara akuta. Vi på iBiz Solutions tror dock att det är viktigt att ibland våga stanna upp, lyfta blicken och säkerställa att allt går åt samma håll. Med en integrationsstrategi säkerställer vi just detta och organisationen får på plats ett gemensamt förhållningssätt till systemintegration som linjerar med verksamhetens övergripande mål och IT-strategi.

Vår senaste paketering

Just etablering av integrationsstrategier är något som vi på iBiz Solutions jobbat med i många år men som ett led i vårt kontinuerliga förbättringsarbete har vi nu också tagit fram en standardiserad metodik för arbetet. Syftet med detta är dels att bli mer enhetliga och effektiva i vår leverans men också att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter och best practices som finns inom vår organisation.

Med vår nya paketering på plats ser vi fram emot att kunna generera än mer värde för våra kunder och fortsätta leda inom vår nisch.

Läs mer om vår tjänst Integrationsstrategi

Hur ser din organisations behov ut?

Så, har din organisation också behov av en gemensam struktur för hur ni ska arbeta med systemintegration? Kanske saknas den där interna styrningen, integrationer utvecklas “ad hoc” av olika medarbetare, affärsområden eller annat och ni lider av teknisk legacy?

Läs mer om vår tjänst Integrationsstrategi och hör av er för att prata mer om era utmaningar och hur vi skulle kunna stötta.

Dela: