Kundcase – Cramo

Sedan början av 1950-talet har Cramo varit pionjärer inom maskinuthyrning och är idag Europas näst största företag inom branschen. Men med 150 000 kunder och 230 000 artiklar ställs höga krav på spårbarhet och tillgång till dokumentation för de olika maskinerna. För att bistå i denna utmaning har iBiz Solutions agerat integratonspartner i projektet med att etablera Cramos “Cloud Integration Platform”. Läs gärna mer om projektet som dessutom blivit uppmärksammat som ett globalt referenscase hos Microsoft.

Bakgrund

Det är förmodligen svårt att passera en byggarbetsplats utan att se Cramos logotype på någon del av utrustningen. Bolaget har 150 000 kunder utspridda i 12 länder och hanterar hundratusentals artiklar för uthyrning till diverse projekt. För varje artikel behöver Cramos kunder kunna uppvisa maskinteknisk dokumentation. Uppfylls inte det riskeras böter på upp till €40 000. Detta innebär stora mängder data och system som måste hanteras korrekt, informationen är helt enkelt för dyr för att kunderna ska kunna riskera att stå utan den.

Med detta som bakgrund identifierades behovet för digital transformation. Genom att integrera kund- och produktinformation i en digital samlingsplats med automatiserade flöden skulle vi kunna skapa värde både internt och externt ut mot kund.

“The cloud integration platform and app make renting and rental management easier. Customers can order, track, and manage rentals from anywhere, at any time. That’s a real differentiator for us and them.”

Line Borgö, Integration Competence Center Manager

Lösning

Med stöttning av ett team från iBiz Solutions Consulting Services påbörjades arbetet med en cloudbaserad arkitektur i Azure. Att kunna dela och utbyta data var nyckeln till värdeskapandet och med hjälp av Azure Logic Apps och API Management automatiserades dataflöden utan behov för programmering och ett API-lager exponerades mot kunder och medarbetare. Detta lade grunden till det som skulle komma att bli Cramo Product Viewer App.

Den molnbaserade integrationsplattformen tillsammans med appen Product Viewer har verkligen inneburit differentiering och effektivisering för Cramo. Oavsett tid och plats kan en kund nu beställa, spåra och hantera sin utrustning och artiklar. De har ständigt tillgång till uppdaterad dokumentation för regelefterlevnad och vet alltid vart artiklarna befinner sig.

Medarbetarna på Cramo har också märkt av fördelarna. Mindre tid behöver läggas på administration runt artiklarna och då de internt har tillgång till uppdaterad och korrekt information kan tiden istället läggas på mer värdeskapande aktiviteter och en bättre kundupplevelse.

Tack för förtroendet

iBiz Solutions är stolta och glada över att få vara med och bidra på Cramos digitaliseringsresa genom etableringen av den molnbaserade integrationsplattformen. Vi ser fram emot att se den växa vidare!

Nyfiken på vad en cloudbaserad integrationsplattform kan ge er för värde?

Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration, och hjälper dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro. Kontakta oss gärna för rådgivning.

Dela: