Kundcase – Region Kalmar Län

Region Kalmar Län sysselsätter över 7 000 medarbetare som verkar för livskvalitet och en god hälsa för länets alla invånare. Sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling är samtliga delar som inryms i regionens ansvar. För att kunna uppfylla sitt syfte om att skapa en bättre tillvaro för invånarna är digitalisering och integration viktiga byggstenar. iBiz Solutions har fått vara en del av detta arbete, lär gärna mer om projektet.

Bakgrund

Ett effektivt informationsflöde är givetvis något som de flesta organisationer kan skriva under på som viktigt. Men att informationen som flödar bokstavligen kan handla om liv och död är inte lika självklart hos alla (även om vi ibland gärna tycks vilja tro det). För Region Kalmar Län är det något som är vardag och att då kunna tillhandahålla stabila, säkra och effektiva integrationslösningar är givetvis centralt.

Inom regionen nyttjades sedan tidigare journalsystemet Cambio Cosmic för patientdata och Sectra RIS, en lösning för röntgenremisser. Med ett behov för att smidigt kunna utväxla röntgenremisser dessa emellan anlitades vi på iBiz Solutions som integrationspartner.

Tack vare iBiz Solutions tidigare erfarenheter från HL7 och andra specifika standarder tillsammans med djup integrationskompetens lyckades vi utveckla pålitliga och tillgängliga lösningar för några av våra viktigaste flöden.

Niclas Öberg, BizTalk Server Administrator, Region Kalmar Län

Lösning

Tillsammans med den interna IT-organisationen strukturerade iBiz Solutions ett team från Consulting Services. Inom hälsa och sjukvård används ofta formatet HL7 (Health Level 7) som är en uppsättning internationella standarder för överföring av klinisk och administrativ data. Genom vår tidigare erfarenhet från branschen installerades och konfigurerades en HL7-konfigurator för hantering av formatet. Genom detta kunde vi överföra remisser, ändringsremisser, makuleringsremisser från journalsystemet samt remissvar från röntgensystem.

Då integrationslösningen hanterar patientdata ställs höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet, något som vi är glada över att kunnat ha bistå med.

Tack för förtroendet

Vi tackar Region Kalmar län för vårt samarbete och är glada över att våra integrationslösningar kan bidra till en effektivare sjukvård och i slutändan regionens huvudsyfte, att skapa livskvalitet och en god hälsa för länets alla invånare.

Vi kan systemintegration

Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration, och hjälper dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro. Kontakta oss gärna för rådgivning.

Dela: