Integration Competence Center – LKAB

Införande av Integration Competence Center

I nära samarbete med LKAB har iBiz Solutions etablerat organisationens Integration Competence Center (ICC) vars uppgift är att driva innovation och utveckling med hjälp av integration. En central uppgift för ett ICC är också att förvalta de lösningar som tas fram och driftsätts. Genom erbjudandet om ett komplett förvaltningsåtagande har LKAB fått möjlighet till full insyn i hur väl deras integrationslösningar fungerar, vilka som skapar incidenter och hur dessa har lösts.

Förvaltningstjänsten bidrar även med proaktivitet genom att integrationsmiljön övervakas och incidenter kan hanteras innan de påverkar verksamheten. Dessutom ett kontinuerligt förbättringsarbete som förebygger förekomsten av återkommande problem och driver mot allt färre incidenter trots ett ökat antal driftsatta integrationer.

Förvaltningstjänsten som iBiz Solutions tillhandahåller ger oss kontroll över våra integrationer och insyn i hur vår miljö verkligen fungerar. Den driver ner våra förvaltningskostnader och pushar oss mot ständig förbättring, en framgångsfaktor för vårt Integration Competence Center.

Det är en enorm trygghet att ha en specialistorganisation med hög kompetens som tar hand om vår integrationsförvaltning utan att vi för den skull hamnar i ett personberoende till vissa specifika personer som har kunskap om våra integrationer.

Jonas Esko, IT manager, LKAB

Vi kan systemintegration

Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration, och hjälper dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro. Kontakta oss gärna för rådgivning.

Dela: