Molnet – framtidens integrationsplattform


Äkta molnintegration – med Azure Integration Services

Microsoft Azure Integration Services erbjuder unika möjligheter för molnintegration där du kan välja en helt molnbaserad funktion eller i hybrid med det lokala nätverket. Med Azure integration services får du en modern plattform med pålitliga och säkra verktyg. Inte nog med att du kan orkestrera, du kan ansluta och underhålla dina integrationer i din favoritwebbläsare. Azure Integration Services levererar flexibilitet och smidighet i den heta API-världen.

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Fördelar med integration i molnet

Azure Integration Services är en samling tjänster för integrering av applikationer, program, tjänster och data. Det är en pålitlig, skalbar plattform för integrering av lokala och molnbaserade applikationer, data och processer i ditt företag.

Behovet av att få tillgång till aktuell data kopplade till dina olika affärsprocesser ökar alltmer. För oss handlar det om att skapa integrationer som möjliggör utbyte av aktuell data från olika datakällor, applikationer, tjänster eller processer. Azure Integration Services är en plattform där vi på ett skalbart sätt kan möta dina behov på rätt nivå.Cloud

Här listar vi några fördelar:

 • Det är både lätt och billigt att komma igång. Det kräver inga initiala investeringar.
 • Det finns mycket “out of the box” som stödjer moderna typer av integrationer.
 • Serverlös integration.
 • Nätet ger en naturlig skalbarhet och elasticitet. Det är lätt att skala upp och skala ner efter ditt behov.
 • Du betalar endast för den kapacitet du utnyttjar.

Azure Integration Services – Vår plattform för integration i molnet

Vi jobbar med Azure Integration Services som i huvudsak består av komponenterna: API Management, Logic Apps, Service Bus, Event Grid, Functions och Data Factory,. Med de olika komponenterna kan vi skapa en komplett lösning för integrering av både molnbaserade och lokala applikationer och tjänster.

 • API Management, som tillhandahåller en API-tjänst.
 • Logic Apps, för organisering av affärsprocesser, arbetsflöden och mer.
 • Service Bus, ger dig pålitliga företagsmeddelanden.
 • Event Grid, gör det möjligt att höja och leverera evenemang.
 • Functions, händelsedriven förenkling av komplexa orkestreringsproblem.
 • Data Factory, visuell integrering av datakällor.


Digitalisering blir “bara ord ” om du inte har smarta lösningar för informationsutbyte – det är här som metodiken för systemintegration blir avgörande.

Jan-Erik Johansson, Head of Sales

 

Strategi och plan – Cloud ready

Det är lätt att komma igång med Azure Integration Services och samtidigt lika lätt att gå fel och skapa en ohållbar arkitektur. Plattformen är komplex och de olika tjänsterna och valen är många. Det krävs en hel del planering och förberedelser och det gäller att börja på rätt sätt. Är du Cloud ready?

Vi på iBiz har tagit fasta på komplexiteten och har med våra erfarenheter tagit fram en process för att göra dig Cloud ready. Vi hjälper dig att ta fram en strategi och plan för hur du långsiktigt ska jobba med plattformen. Allt för att skapa den optimala arkitekturen och konfigurationen för din verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer om de olika process stegen och hur vi gör dig Azure ready.

Grundläggande arkitektur

Vi utgår från Microsofts referensarkitektur när vi använder Azure integration services för att dirigera anrop till företagets backend-system. Backend-systemen kan omfatta SaaS-tjänster (program vara som en tjänst), Azure-tjänster och övriga webbtjänster som företaget använder.

Azure integration services är en samling tjänster för integrering av applikationer, program, tjänster och data. Den grundläggande arkitekturen som bilden (nedan) visar använder två av dessa tjänster: Logic Apps för att dirigera arbetsflöden och API Management för att skapa kataloger med API: er.

Arkitekturen räcker för grundläggande integrations scenarier där arbetsflödet utlöses av synkrona anrop till backend-tjänster. Även en mer avancerad avancerad arkitektur som använder köer och händelser bygger på den här grundläggande arkitekturen.

Dina särskilda krav kan skilja sig från den allmänna arkitekturen som bilden visar och det tar vi såklart hänsyn till, men vi tycker det är en bra referensarkitektur att utgå ifrån. Bilden beskriver på ett bra sätt hur vi jobbar med Azure Integration Services. (Bilden hämtad från Microsoft).

Arkitekturen visar

Backend-system.
Den högra sidan av diagrammet visar de olika Server dels system som företaget har distribuerat eller använder sig av. Dessa kan omfatta SaaS system, andra Azure-tjänster eller webb tjänster som exponerar REST-eller SOAP-slutpunkter.

Azure Logic Apps.
Logic Apps är en plattform utan server för att skapa företags arbets flöden som integrerar program, data och tjänster. I den här arkitekturen utlöses Logic Apps av HTTP-begäranden. Du kan också kapsla arbets flöden för mer komplex dirigering. Logic Apps använder kopplingar för att integrera med ofta använda tjänster.

Azure-API Management.
API Management är en hanterad tjänst för publicering av kataloger med http-API: er för att främja åter användning och identifiering. API Management består av två relaterade komponenter:

API-Gateway.
API-gatewayen godkänner HTTP-anrop och dirigerar dem till Server delen.

Developer-portalen.
Varje instans av Azure API Management ger till gång till en utvecklings Portal. Den här portalen ger utvecklarna åtkomst till dokumentation och kod exempel för att anropa API: erna. Du kan också testa API: er i Developer-portalen.

Läs mer om grundläggande Enterprise-integration i Azure här.

Vi kan Cloud!

Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration i molnet, och hjälper dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro. Kontakta oss gärna för rådgivning.