BizTalk Server – en stabil grund


BizTalk Server – grundbult i många plattformar

Det är också en nyckel till att automatisera allt från processer för att hantera banktransaktioner och patientdata till lagerstyrning och transportinformation. BizTalk Server är en produkt med ett brett användningsområde som innehåller verktyg och färdiga komponenter för att koppla sig till och tolka de protokoll och transporter dina system och partners använder sig av – oavsett om de är inom ert datacenter eller i molnet.

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Vi är ledande experter inom BizTalk Server

iBiz Solutions har valt att uteslutande jobba med Microsoftbaserad integrationsteknologi och har Microsoft Gold Partner-certifiering inom området integration. Alla våra konsulter har lång erfarenhet av BizTalk Server och är Nordens ledande experter inom området. Vi har lång erfarenhet av stora och komplexa integrationsprojekt hos stora organisationer till enklare projekt i mindre verksamheter.

För att effektivisera arbetet med BizTalk Server jobbar iBiz Solutions med ett antal av överordnade processer kring arkitektur och leverans. Det säkerställer hög kvalitet och precision i leveransen.

iBiz Solutions har över lång tid utvecklat färdiga komponenter och lösningar för att hantera olika situationer. Denna interna verktygslåda sparar tid och pengar och ger leveranser av högsta kvalité.


En stabil plattform

Med mer än 12 000 installationer världen över, är BizTalk Server en grundbult i många företags och organisationers IT-arkitekturer. Därför är det viktigt att plattformen uppdateras kontinuerligt för att du inte ska gå miste om nya funktioner.

Det är också viktigt att uppdatera för att du inte ska hamna utanför Microsofts uppdateringscykel. På iBiz Solutions har vi ett arbetssätt där vi automatiserar inför uppdateringar, vilket gör det enklare när Microsoft lanserar nya versioner.


Vår leverans av BizTalk Server

On-premise

On-Premise baserad leverans innebär att våra konsulter installerar BizTalk på ett traditionellt sätt hos kund i kundens datacenter. Denna typen av leverans passar större organisationer som redan ansvarar för sin egen infrastruktur och har en existerande investering i driften av denna.

Integration as a Service (IaaS)

BizTalk Server kan också levereras som en tjänst i Microsoft Azure. Detta alternativ innebär att du betalar för produkter i förhållande till användning. Fördelen är att du kommer igång snabbt eftersom ingen installation krävs och du behöver inte själv ha kompetens att hantera driften av miljön.

Vi kan BizTalk!

Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration, och hjälper dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro. Kontakta oss gärna för rådgivning.