Våra tjänster


Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration

Att skapa förändrings- och förvaltningsbar systemintegration – som möjliggör innovation. Det uttrycker på ett bra sätt vad vi drivs av, hur vi tänker och löser våra kunders affärs-, kommunikations- och informationsutmaningar. Genom ett stort ansvarstagande, kunskapsdelning, mod och en öppen och assisterande kultur tar vi oss an utmaningarna – the iBiz way.

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Vårt integrationserbjudande

Med över tio år i branschen, expertkunskap och erfarenhet av komplexa integrationsprojekt löser vi integrationerna på ett genomtänkt och enhetligt sätt. Vi har organiserat oss som en helhet med både utvecklingsteam och förvaltningsteam som arbetar tätt tillsammans under hela processen.

iBiz Solutions har ett tydligt tänk kring arkitektur, ramverk, dokumentation och best practices som möjliggör att integrationerna blir förändrings- och förvaltningsbara under hela sin livlängd. Dessutom till så låg kostnad som möjligt.

Med Integration framework identifierar vi våra kunders nuläge och lägger en långsiktig plan för dina digitaliserings- och integrationsinitiativ. Vårt konsultteam CS (Consulting Services) står för systemutvecklingen i våra projektleveranser.

Tjänsterna systemintegration OnDemand och integrationsförvaltning tas om hand av vårt AIM (Application Integration Maintenance) team. AIM teamet ger dig allt förvaltningsstöd du behöver under hela livscykeln.

Av oss får du en förvaltningsbar systemintegration.


Långsiktigt ansvarstagande, metoder och hög kvalité

Vi tar ett långsiktigt ansvar för att integrationerna mellan olika system och tjänster, skall fungera över hela sin livscykel som kan vara uppemot tio år. Verksamheten förändras allt snabbare vilket medför ett ökat behov av snabba och kontinuerliga förändringar i systemmiljön. Detta ställer dels stora krav på hur integrationerna är utvecklade men också på förvaltningen. Med vår erfarenhet, unika metoder och höga kvalité kan vi ta ett långsiktigt ansvar.

iBiz Solutions är din långsiktiga partner. Vi är inte bara en resurskonsult på plats hos dig,
utan kommer med ett helt paket.

Jonatan Wirdegård, Business Area Manager – Application Integration Maintenance

Det stora värdet är flexibiliteten och rörligheten

Det stora värdet med förvaltningsbar systemintegration är flexibiliteten för framtiden. En flexibilitet som är viktig med hänsyn till den snabba förändringstakten i verksamheten. Med en högre förändringstakt behöver du också kunna röra sig snabbare än vad du behövt tidigare. Det kan du inte göra om du inte har en fungerande, väl uttänkt arkitektur som också är väldokumenterad och har en hög nivå av förvaltningsbarhet.

Med en förvaltningsbar systemintegration blir du mer lättrörlig och kan göra stora förändringar på ett mer flexibelt och effektivt sätt. Du kan koppla av och koppla på system och komponenter på ett helt annat sätt utan att behöva implementera hela integrationen från början till slut igen. Förutom en högre flexibilitet och rörlighet spar du också både tid och pengar.

Prova oss – boka vår workshop

Upplever du att har en trögarbetad arkitektur, att förändringar tar väldigt lång tid och att det kan vara svårt att införa nya system för nya initiativ?

Vill du istället ha en förändrings- och förvaltningsbar systemintegration som möjliggör innovation?

Prova oss. Kontakta oss för rådgivning redan nu eller boka vår workshop – Integration Framework. Vi berättar gärna om vår unika metod som möjliggör förändrings- och förvaltningsbar integration, vad vi har gjort för andra och vad vi skulle kunna göra för dig. Även om vilka steg du skulle behöva ta för att komma igång.

Vi hjälper dig helt enkelt till en tryggare och enklare integrationstillvaro.

Söker du en långsiktig partner för dina systemintegrationer?

Vi är experter på skapa förvaltningsbara systemintegrationer. Ring, mejla eller fyll i kontaktformuläret, så berättar vi vad vi kan göra för dig!

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige