Våra tjänster


Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration

”Att skapa förändrings- och förvaltningsbar systemintegration – som möjliggör innovation”, uttrycker på ett bra sätt vad vi drivs av, hur vi tänker och hur vi löser våra kunders integrationsutmaningar. Genom ett stort ansvarstagande, kunskapsdelning, och en öppen kultur tar vi oss an utmaningarna – the iBiz way.

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Förvaltningsbar systemintegration – vårt erbjudande

Med över tio år i branschen, expertkunskap och erfarenhet av komplexa integrationsprojekt är vi idag en av de ledande aktörerna inom området systemintegration. Här erbjuder iBiz en helhet med både utvecklingsteam och förvaltningsteam som arbetar tätt tillsammans under hela processen. Genom ett tydligt ramverk för arkitektur, utveckling, organisation och förvaltning säkerställer vi att din organisations integrationer är förvaltningsbara över hela livscykeln.

Integration framework ger oss förutsättningar för att identifiera ert nuläge och definiera en långsiktig plan för era digitaliserings- och integrationsinitiativ. Vårt konsultteam CS (Consulting Services) står för systemutvecklingen i våra projektleveranser medan tjänsterna systemintegration OnDemand och integrationsförvaltning drivs av vårt AIM (Application Integration Maintenance)-team.

Tack vare dessa delar kan vi skapa förvaltningsbar systemintegration!


Långsiktigt ansvarstagande, metoder och hög kvalité för förvaltningsbar systemintegration

Dagens verksamheter förändras i allt snabbare takt vilket genererar ett ökat behov av förändringar i systemmiljön där såklart också integrationerna berörs. Våra konsulter tar ett långsiktigt ansvar för att integrationerna mellan olika system och tjänster skall fungera över hela sin livscykel vilket ställer krav på hur de både utvecklas och förvaltas. Det är här som vi tack vare vår erfarenhet, ramverk och höga kvalité kan ta ett långsiktigt ansvar med fokus på att leverera förvaltningsbar systemintegration.

iBiz Solutions är din långsiktiga partner med ansvar för att skapa förvaltningsbar systemintegration!

Jonatan Wirdegård, Business Area Manager – Application Integration Maintenance

Det stora värdet med förvaltningsbar systemintegration är flexibiliteten och rörligheten

Värdet med förvaltningsbar systemintegration är flexibiliteten, något som är viktigt i och med den snabba förändringstakten i verksamheten. Med en högre förändringstakt behöver du också kunna röra sig snabbare än vad du behövt tidigare. Det kan du inte göra om du inte har en fungerande, väl uttänkt arkitektur som också är väldokumenterad och har en hög nivå av förvaltningsbarhet.

Förvaltningsbar systemintegration gör din organisation mer lättrörlig och ni kan genomföra stora förändringar på ett mer flexibelt och effektivt sätt. Du kan koppla av och koppla på system och komponenter på ett helt annat sätt utan att behöva implementera hela integrationen från början till slut igen. Förutom en högre flexibilitet och snabbrörlighet spar du också både tid och pengar.

Prova oss – boka vår workshop

Upplever du att har en trögarbetad arkitektur, att förändringar tar väldigt lång tid och att det kan vara svårt att införa nya system för nya initiativ?

Vill du istället ha en förändrings- och förvaltningsbar systemintegration som möjliggör innovation?

Kontakta oss för rådgivning redan nu eller boka en Integration Framework- workshop. Vi berättar gärna om vår unika metod som möjliggör förändrings- och förvaltningsbar integration, vad vi har gjort för andra och vad vi skulle kunna göra för dig.

Låt oss hjälpa dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro.

Söker du en långsiktig partner för dina systemintegrationer?

Vi är experter på skapa förvaltningsbara systemintegrationer. Ring, mejla eller fyll i kontaktformuläret, så berättar vi vad vi kan göra för dig!

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige