Integration framework


Integration framework – strategisk workshop

Vi inleder vårt långsiktiga samarbete med Integration Framework. Det är vårt strategiska ramverk och best practices paketerat i ett workshop format. Under två dagar går vi igenom och utvärderar din nuvarande och framtida situation, arkitektur och vänder på fyra stora områden.

Upplever du att du:

  • Saknar en riktig strategi för dina systemintegrationer.
  • Inte vet vart du står eller vilket behov du har framöver när det gäller dina integrationer?
  • Har en mängd olika integrationer och känner att du inte riktigt har koll på vilka de är eller hur de är gjorda?

Vi ger dig:

  • Tillgång till vårt strategiska ramverk med vår metodik, verktygslåda och samlade erfarenheter.
  • Möjligheter att på ett strukturerat sätt gå igenom område för område enligt en väl beprövad process och metodik.
  • Tillgång till våra team som är experter inom både systemintegration och integrationsförvaltning och ger dig en samlad bild.

Du kan förvänta dig:

  • En dokumentation som beskriver din nulägesbild, mognadsgrad, en analys om ditt framtida behov och önskade läge.
  • Ett förslag på en aktivitetsplan som möjliggör att du når det önskade läget genom styrning, implementation, organisation och förvaltning.
  • Att du får en bra koll på dina integrationer och din integrationsframtid.
Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Mognadsgrad ur ett integrationsperspektiv

Med Integration Framework hjälper vi dig att fastställa din mognadsgrad ur ett integrationsperpsektiv. I korthet innebär det att vi identifierar vilka områden som idag är funktionella och vilka områden som behöver utvecklas för att ta nästa steg.

Bakom varje område döljer sig en utförlig beskrivning av vilka aktiviteter som bör genomföras och vilka leverabler som bör skapas i utvecklingsarbetet.

Vår gedigna erfarenhet inom systemintegration har gett oss ett stort antal referensimplementeringar att använda som grund i arbetet för att nå maximal effektivitet.

Våra tjänster | Integration Framework


Best practices och strukturerat arbete

Integration Framework sammanfattar på ett effektivt och kommunikativt sätt vårt tjänsteutbud och våra best practices inom systemintegration. Ramverket skapar struktur i projekt och en gemensam syn tillsammans inom det integrationsrelaterade arbetet. Principen är ett enkelt och anpassningsbart ramverk, som fungerar som ett stöd för kommunikation och strukturerat arbete i specifika kundprojekt. Ramverket beskriver varje område på en högst abstrakt nivå, detaljerna föds i respektive implementering.

Din resa startar med Integration Framework

Vi inleder vårt samarbete med workshopen Integration Framework. Under workshopen belyser vi din verksamhet, integrationsarbete och status genom våra fokusområden governance, implementation, organisation och operation. Vi styr frågeställningar och dialogen på ett strukturerat och detaljerat sätt och väver in våra erfarenheter för att du skall få ut så mycket som möjligt. Workshopen kommer att ge svar på dina frågor om din nuvarande situation, ditt önskade läge och hur du skall ta dig dit.

Integration Framework ger oss ett gemensamt sätt att förhålla oss till integration genom principer och riktlinjer som innehåller metodik, arkitektur, människor och processer.

Governance

Lägger den strategiska inriktningen, anger och styr hur och vilka tjänster som levereras via integrationsmönster och strategiska produkter.

Implementation

Ger riktlinjer, principer och hjälp som ger bra förutsättningar för utvecklare och projekt att framgångsrikt och konsekvent leverera lösningar som går att underhålla.

Organisation

Anger vilka roller som behövs för att leverera IT-lösningar i en operativ modell samt hur verksamhetsdialogen ska styras kring krav och beställningar.

Operations(Förvaltning)

Sätter metoder, principer och processer som behövs för att hantera drift och underhåll till önskad tillgänglighetsnivå.

När förarbetet är gjort kan kunden välja att gå vidare med oss i ett integrationsprojekt, där vi jobbar med vår innovationsförmåga för att förverkliga integrationsplanerna. Vi använder oss av verktygen, teknikerna och arbetssättet du lärt känna under workshopen.

I vår integrationsförvaltning följer vi upp med paketerade tjänster kring övervakning, monitorering, loggning, larm och åtgärder, för att integrationerna skall fungera så felfritt som möjligt.

Nästa steg – boka vår workshop

Saknar du en riktig strategi för dina systemintegrationer? Vet du inte riktigt vart du står eller vilket behov du har framöver när det gäller dina integrationer?

Workshopen ger dig svar på dina frågor.

I vårt erbjudande Integration Framework ingår själva Workshopen. Du får en utförlig dokumentation om din nulägesbild, mognadsgrad, en analys om ditt framtida behov, vilka förändringar du behöver göra i dina integrationer för att möta framtiden.

Du får också ett förslag på aktivitetsplan med prioriteringar som möjliggör att du börjar röra dig mot det önskade läget genom styrning, implementation, organisation och förvaltning.

Workshopen har ett fast pris.
Vill du veta mer eller rent av boka workshopen? Kontakta oss redan nu.

Vill du boka eller veta mer om vår workshop – Integration Framework?

Ring, mejla eller fyll i kontaktformuläret, så berättar vi mer om nyttan för dig kring Integration Framework.

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige