Integrationsförvaltning


Integrationsförvaltning – med proaktivt mindset

Det som gör oss till en verkligt bra partner för din integrationsförvaltning, är att vårt team bestående av erfarna integrationskonsulter har ett proaktivt mindset. Du får en bra hantering av incidenter innan det blir ett problem i din dagliga verksamhet. Vi siktar alltid på att börja arbeta med en incident innan verksamheten märker att något inträffat.

Upplever du att:

  • Du lägger för mycket interna resurser på integrations relaterade problem?
  • Din externa förvaltning är för dyr, att du har för dålig insikt i vad som händer och att du saknar kontroll?
  • Det är svårt att bedriva ett effektivt förbättringsarbete?

Vi hjälper dig:

  • Med avlastning för att frigöra tid för din egen organisation.
  • Skapa flexibla förvaltningslösningar där tjänsten anpassas helt efter ditt behov.
  • Få tillgång till en integrationsförvaltning som är experter på integration.

Du kan förvänta dig:

  • Att vi jobbar proaktivt för att minska dina integrations relaterade problem.
  • Full transparens och öppenhet i processerna som ger dig kontroll.
  • En integrationstjänst som hela tiden syftar till att sänka dina integrations kostnader.
Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Integrationsförvaltning med nyttomaximering

Vi pratar ofta om nytta och nyttomaximering och hur vi skall hitta nyttan så tidigt som möjligt i integrationens livscykeln. Målet med förvaltningsbar integration för oss är att synliggöra flaskhalsar.

En flaskhals kan vara tid eller så kan det vara pengar. Det tar för lång tid eller kostar för mycket pengar.

Det kan vara andra faktorer också, att vi exempelvis inte är nöjda med hur tjänsten beter sig. För oss handlar det om att hitta de här behoven, göra något åt dem och se till att de inte uppstår igen.

Integrationsförvaltning


Noll-vision är målet för vår integrationsförvaltning

För oss handlar det hela tiden om att minska antalet incidenter, och vi har tagit trafikverkets noll-vision och gjort den till vår. Vi förstår trafikverkets komplexitet i sin noll-vision och den komplexiteten har vi också. Det kommer bli svårt att nå till noll incidenter, men det är ett väldigt bra mindset som vi jobbar efter.

Det ger vårt team rätt förutsättningar att förstå vad de har mandat att göra säger Jonatan Wirdegård, Business Area Manager – Application Integration Maintenance. Vi pratar mycket om innovationsförmåga när vi skall förbättra eller utveckla nya integrationer. Den förmågan vill vi bibehålla i förvaltningsfasen.

Vi innoverar och utvecklar våra tjänster ständigt för att kunna ge våra kunder ett bättre förvaltningsstöd. Vi är experter på övervakning, loggning och monitorering och kan vara på problemet redan före verksamheten har upptäckt att det är ett problem. På det sättet undviks dyra och kostsamma stopp i verksamhetens kritiska processer.

En integration kan ta 2-3 veckor till ett par månader att utveckla, men sen skall den leva i produktionen under många år framöver. Det är där vi behöver innovationsförmågan under förvaltningen, för att inte bara åtgärda incidenten utan också se till att den inte uppstår igen.

Erbjudande med stor flexibilitet

Vårt erbjudande kring integrationsförvaltning är omfattande och ger en stor flexibilitet. Allt från att du köper in oss som stöd till din befintliga organisationen till att du avropar förvaltningen som en heltäckande tjänst, med allt som har med integrationsförvaltning att göra.

Vi är inte bara en spoc (single point of contact), servicedesk och 1:st line support utan också 2:nd och 3:rd line och experter på integration. Vi har djup kompetens på integration och är också de som kommer med förslag på förbättringsåtgärder, för att minska antalet incidenter.

Baspaketet är den reaktiva delen och sedan adderar vi på den proaktiva delen. Att gå från reaktiv till proaktiv incidenthantering är relativt okomplicerat tack vare vårt systemstöd och våra verktyg.

Du får full insyn i realtid, där du kan gå in och se hur mycket larm vi har, vad det är som larmar och vilka åtgärder som vidtagits. Våra tjänster inom integrationsförvaltning finns i många olika nivåer. De anpassas efter vilket ansvar du själv vill ta med din egen organisation och vad du behöver hjälp med.

Till detta erbjuder vi beredskap i olika SLA nivåer för incidenthantering. Från normal beredskap under kontorstid till 24/7/365.

Fråga oss gärna om våra förvaltningstjänster, avtalsmodeller och incidenthanterings nivåer.

I samarbete med Nodinite

Vi samarbetar med Nodinite i vår integrationsförvaltning. Både du och Nodinite är medvetna från dag ett. Medan dina system kommunicerar med varandra, tar Nodinite hand om allt från loggning till övervakning.

Du sparar värdefull tid och kan fokusera på din kärnverksamhet istället för att hantera komplexa problem kring dina systemintegrationer.

Integrationsförvaltning | Samarbete Nodinite


Nästa steg – boka vår workshop

Upplever du att du lägger för mycket interna resurser på integrations relaterade problem? Din externa förvaltning är för dyr, att du har för dålig insikt i vad som händer och att du saknar kontroll?

Är du ute efter en integrationsförvaltning som avlastar din organisation, som ger dig full transparens och öppenhet?

Kontakta oss för rådgivning redan nu eller boka vår workshop – Integration Framework. Vi berättar gärna mer om våra tjänster kring integrationsförvaltning, vad vi har gjort för andra och vad vi skulle kunna göra för dig. Även om vilka steg du skulle behöva ta för att komma igång.

Vi hjälper dig helt enkelt till en tryggare och enklare integrationstillvaro.

Söker du en långsiktig partner för din integrationsförvaltning?

Våra expertteam inom integrationsförvaltning arbetar proaktivt och ger dig stödet du behöver. Ring, mejla eller fyll i kontaktformuläret, så berättar vi vad vi kan göra för dig!

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige