Integrationsstrategi


Integrationsstrategi – grunden för framgångsrikt integrationsarbete

Utan rätt styrning skapas över tid en teknisk skuld som är svår och kostsam att arbeta bort. Organisationer som saknar en tydlig och kommunicerad integrationsstrategi bygger lätt “ad-hoc-integrationer”, personberoende och lösningar som inte överensstämmer med verksamhetens behov, mål & riktning. Men att upprätta en strategi för systemintegration behöver inte vara svårt & dyrt. Med hjälp av erfarna integrationsspecialister på iBiz Solutions kan vi genom vår tjänst strukturerat ta fram och etablera en skräddarsydd integrationsstrategi anpassad utefter er verksamhets behov och IT-strategi. 

Upplever du att:

  • Det saknas gemensam styrning för området systemintegration?
  • Integrationer utvecklas idag “ad-hoc” baserat på vilken enhet, affärsområde eller medarbetare som utvecklar eller beställer?
  • Organisationen har en teknisk skuld som upparbetats över tid?

Vi ger dig:

  • Strukturerad metodik för att väva samman samtliga intressenters behov & mål med verksamhetens
  • Styrning av ledande experter

Du kan förvänta dig:

  • En dokumenterad integrationsstrategi redo att kommuniceras vidare till organisationen, leverantörer, kunder och partners
  • Ett gemensamt förhållningssätt för hur ni ska arbeta med systemintegration
Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Utveckling av framtidssäkra integrationer kräver en integrationsstrategi

Att utveckla nya integrationer och lösningar är förstås alltid spännande och ofta tenderar nya behov att alltid vara akuta. Vi på iBiz Solutions tror dock att det är viktigt att ibland våga stanna upp, lyfta blicken och säkerställa att allt går åt samma håll. Med en integrationsstrategi säkerställer vi just detta och organisationen får på plats ett gemensamt förhållningssätt till systemintegration som linjerar med verksamhetens övergripande mål och IT-strategi.

 

 

iBiz Academy


Ledande experter

iBiz Solutions har mångårig erfarenhet från att styra och leda integrationsprojekt. Genom åren har vi därigenom kunnat framarbeta och finslipa vår metodik för att etablera en integrationsstrategi. Vi är övertygade om att vår nisch och specialisering inom systemintegration är en framgångsfaktor där du som kund kan känna dig trygg i att få stöttning från Nordens ledande expert.

När integrationsstrategin väl är på plats hjälper vi dig sen gärna vidare i nya utvecklingsuppdrag och med att förvalta dina integrationslösningar.

Upplägg

Nedan beskriver vi övergripande projektets olika faser

Fas 1

Som en inledande del i arbetet vill iBiz Solutions alltid förstå och sätta oss in i våra kunders unika förutsättningar, behov & mål. Tillsammans definierar vi tidsplan, avgränsningar och övriga förutsättningar.

Fas 2

För att fastställa syftet med integration och drivande principer inom organisationen bedrivs framtagandet av strategin i intervjuform. Här intervjuas huvudsakliga intressenter såsom chefsarkitekt, utvecklingsansvarig, CIO och kravställare från verksamheten (vanligtvis ca 6-8 intervjuer). Intervjuerna genomförs individuellt utifrån standardiserat frågeformulär.

Fas 3

Därefter sammanfattar och formulerar ansvarig konsult från iBiz Solutions kunds integrationsstrategi utifrån väl framarbetad mall som innehåller samtliga väsentliga delar. Leverans och presentation sker ca tre veckor efter avslutat intervjuarbete. Integrationsstrategin är i detta skede komplett och redo att kommuniceras vidare till kunds interna organisation, kunder, leverantörer, partners, mm.

 

Men en integrationsstrategi på plats utefter ovan upplägg står ni redo att bygga framtidssäkra och förvaltningsbara integrationer!

Nästa steg – kontakta oss

Vi berättar gärna mer om våra tjänster kring systemintegration, vad vi har gjort för andra och vad vi skulle kunna göra för dig. Även om vilka steg du skulle behöva ta för att komma igång.

Vi hjälper dig till en tryggare och effektivare integrationstillvaro!

Vill du beställa eller veta mer om vår tjänst Integrationsstrategi?

Ring, mejla eller fyll i kontaktformuläret, så berättar vi mer!

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige