Systemintegration – Consulting Services


Vi är experter på systemintegration 

iBiz skapar affärsnytta och värde genom att effektivisera interna och externa verksamhetsprocesser. Våra konsulter tillhör Nordens absoluta toppskikt inom nischen systemintegration på Microsofts plattformar och vi är övertygade om att vårt fokus och spetskompetens ger oss möjlighet att leverera ett unikt värde för kunderna idag och i framtiden. 

Upplever du att du: 

 • Har en trögarbetad arkitektur, att förändringar tar lång tid och att det är svårt att införa nya system och tjänster? 
 • Har utökat behov av integrationer men ingen riktig struktur eller enhetligt sätt att införa dem? 
 • Har behov för att modernisera integrationsplattformen och ta klivet upp i molnet
 • Inte riktigt har de resurser du skulle behöva för att tillgodose verksamhetens behov. 

Vi hjälper dig att: 

 • Strukturera upp din kommunikation och systemintegration på ett enhetligt sätt. 
 • Skapa lösningar som säkerställer tillgången till informationen, att den är korrekt och uppdaterad. 
 • Dra nytta av fördelarna med molnet för att skapa konkurrenskraft både idag och imorgon
 • Tillsätta de resurser du behöver för att tillgodose dina verksamheters behov. 

Du kan förvänta: 

 • En låg livscykelkostnad, dvs lösningar till så låg kostnad som möjligt över en längre tidsperiod. 
 • En partner som tar ett långsiktigt ansvar. Det skall funka utifrån användarnas perspektiv så länge som systemen är i drift. 
 • En ökad flexibilitet för framtiden. Du blir mer lättrörlig och kan göra stora förändringar utan att det kostar en massa tid och pengar. 
Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige

Vad systemintegration handlar om 

Systemintegration för oss handlar om att få olika system att prata med varandra. Det kan vara att någon matar in information i ett visst system som sedan skall distribueras till flera andra system eller tjänster. Vi säkerställer tillgången till informationen, att den är korrekt och att den är uppdaterad.

För oss handlar det också om att kunna göra detta till så låg kostnad som möjligt över en längre tidsperiod. Det skall vara en effektiv lösning som vi tar ansvar för under hela livscykeln. Förändringsbar- och förvaltningsbar systemintegration. 

Consulting Services


Tekniskt djup och erfarenhet av systemintegration 

Consulting Services (CS) är vårt expertteam som jobbar med systemintegration i våra projektleveranser. Vi har jobbat med Microsofts integrationsplattformar i över tio år och vet hur vi skall göra på ett sätt som inte så många andra vet. Vi har ett tydligt tänk kring arkitektur, ramverk och best practices som vi jobbar efter. 

Djup teknisk kompetens och vårt helhetserbjudande kring systemintegration och integrationsförvaltning är nyckeln till en lyckad leverans. Med många års erfarenhet från några av Nordens största och mest komplexa integrationsprojekt har vi erfarenheten att kunna erbjuda maximalt värde till våra kunder. 

Långsiktighet, förvaltningsbarhet och innovationskraft 

iBiz Solutions säljer ett långsiktigt ansvarstagande och en verktygslåda med väl beprövade processer och metoder. Vi tänker långsiktigt på ett helt annat sätt än många andra och pratar om förvaltningsbar systemintegration eftersom integrationerna skall leva länge. 

Det gäller att bygga integrationen rätt från början med en hel uppsättning av best practices för att den skall kunna bli förvaltningsbar. Med en förvaltningsbar systemintegration kan du snabbt och effektivt anpassa dig efter verksamhetens svängningar och snabba förändringar över tiden. 

Innovationskraften kommer av att du har en integrationsplattform redo med de förmågorna du kan komma att behöva i framtiden. Det är högst troligt att du kommer behöva innovera och anpassa dina integrationer efter nya affärsmodeller, eller lägga till nya system och tjänster. 

Med väl dokumenterade integrationer utförda på ett enhetligt sätt, kan vi lägga kraft på innovationerna som leder dig framåt istället för på strulet. 

Nästa steg – boka vår workshop 

Upplever du att du har en trögarbetad arkitektur, att förändringar tar lång tid och att det är svårt att införa nya system och tjänster? Vill hitta en partner som tar ett långsiktigt ansvar och få en ökad flexibilitet i dina system för framtiden? 

Kontakta oss för rådgivning redan nu eller boka vår workshop – Integration Framework. Vi berättar gärna mer om våra tjänster kring systemintegration, vad vi har gjort för andra och vad vi skulle kunna göra för dig. Även om vilka steg du skulle behöva ta för att komma igång. 

Vi hjälper dig helt enkelt till en tryggare och enklare integrationstillvaro. 

Söker du en långsiktig partner för dina integrationslösningar?

Vi är experter på att skapa förvaltningsbara integrationslösningar. Ring, mejla eller fyll i kontaktformuläret, så berättar vi vad vi kan göra för dig! 

Bild på Andreas Heijne

Andreas Heijne

Sales Executive – Sverige