Tjenester


Endringsbar og håndterbar integrasjon

Å skape administrerbare integrasjonsløsninger som muliggjør innovasjon. Det uttrykker på en bra måte hva vi drives av, hvordan vi tenker og løser våre kunders forretnings, kommunikasjons og informasjonsutfordringer. The iBiz way.

Bild på Josefin Röja

Josefin Röja

Sales Executive – Norge

Tjenester

iBiz Solutions jobber ut fra kundens forutsetninger. Der mange konsulentselskap leverer arbeidskraft per time vil vi gjøre det motsatte. Vi er overbevist om at vi med vår omfattende spisskompetanse kan levere både høyere kvalitet og gi større kundeverdi til en lavere totalpris.

Vårt norske nettsted publiseres inom kort.

Ta kontakt med Josefin Röja hvis du har spørsmål om tjenestene våre.